Net op Zee Hollandse Kust


TenneT zorgt voor het aansluiten van toekomstige windparken in de Noordzee, op het Nederlandse elektriciteitsnet. Bij de netaansluiting van windpark Hollandse Kust (zuid) gaat het om een verbinding van 1400 megawatt (MW), bestaande uit twee verbindingen van elk 700 MW, om nieuwe windparken voor de Zuid-Hollandse kust aan te sluiten op het Nederlandse elektriciteitsnet.

TenneT heeft gekozen voor een aanbestedingsstrategie waarbij offshore High-Voltage (HV) substations, HV export kabel, HV landstation en hoogspanningscomponenten apart gecontracteerd zijn. MARAK levert haar bijdrage op het gebied van technisch management betreffende de offshore High-Voltage (HV) substations.

Contact

Contact


Voor vragen kunt u dit formulier invullen