Net op Zee Borssele


TenneT zorgt voor het aansluiten van toekomstige windparken in de Noordzee, op het Nederlandse elektriciteitsnet. Bij de netaansluiting van windpark Borssele gaat het om een verbinding van 1400 megawatt (MW), bestaande uit twee verbindingen van elk 700 MW, om nieuwe windparken voor de Zeeuwse kust aan te sluiten op het Nederlandse elektriciteitsnet.

TenneT heeft gekozen voor een aanbestedingsstrategie waarbij offshore High-Voltage (HV) substations, HV export kabel, HV landstation en hoogspanningscomponenten apart gecontracteerd zijn. MARAK managet de systeemintegratie van de verschillende contract leveringen.

Contact

Contact


Voor vragen kunt u dit formulier invullen