Leidsche Rijn tunnel


MARAK werd toegevoegd aan het projectteam toen het TTI ontwerpproces van de Leidse Rijn Tunnel vastliep in 2010 (TTI staat voor Tunnel Technische Installatie). De relatie tussen vrijwel alle partijen, van opdrachtgever en opdrachtnemer tot Bevoegd Gezag, stond onder grote druk. Rijkswaterstaat koos voor aanpassing van het projectteam, door een Technisch Manager TTI van MARAK toe te voegen.

Onder leiding van MARAK maakte het project een doorstart. De teams bij zowel OG als ON werden verder aangepast en de samenwerking werd nieuw leven ingeblazen. Twee jaar later, in 2012, vond de openstelling van de Leidsche Rijntunnel plaats.

Contact

Contact


Voor vragen kunt u dit formulier invullen