Test Management Botlekbrug


Door Rijkswaterstaat is in 2015 de Nieuwe Botlekbrug in bedrijf genomen. Met een 7 meter hogere doorvaart werd zo een knelpunt voor de scheepvaart gedeeltelijk opgelost. Rond deze Nieuwe Botlekbrug zijn echter ook nieuwe uitdagingen ontstaan, onder meer voor het treinverkeer. Zowel voor de treinbewegingen als voor de gebruiksprocessen.

MARAK vervult voor ProRail de rol van testmanager om het proefbedrijf te organiseren en te begeleiden. Het is de bedoeling daarmee aan te tonen dat de brug gereed is voor commercieel goederenvervoer.

Contact

Contact


Voor vragen kunt u dit formulier invullen