Testmanagement TTI Blankenburgverbinding


BAAK realiseert in opdracht van Rijkswaterstaat de A24 Blankenburgverbinding. Een nieuwe snelwegverbinding tussen de A20 bij Vlaardingen en de A15 bij Rozenburg. Onderdeel van dit trace zijn verschillende kunstwerken waaronder twee tunnels; de Maasdeltatunnel en de Hollandtunnel.

MARAK vervult in opdracht van BAAK de rol van Testmanager van de TTI (Tunneltechnische installaties) en de rol van adviseur van het technisch complexe SOS systeem (Snelheidsonderschrijding).

Daarnaast heeft BAAK, de opdrachtnemer voor de realisatie van de Blankenburgverbinding, MARAK gevraagd om een integrale review te doen. Hoofdvraag van deze review was “Staat BAAK gesteld voor de Uitvoeringsfase?”. MARAK deed een documentenonderzoek, interviewde alle sleutelfiguren en schreef een adviesrapport.

Contact

Contact


Voor vragen kunt u dit formulier invullen